Hos lægen

Skulle du behøve at gå til læge under dit ophold, vil nogle af disse sætninger være nødvendige.

I receptionen

I'd like to see a doctor jeg vil gerne tale med en læge
do you have an appointment? har du en tid?
is it urgent? er det akut?
I'd like to make an appointment to see Dr … jeg vil gerne bestille en tid hos doktor …
Robinson Robinson
do you have any doctors who speak …? har I en læge, der taler …?
Spanish spansk
do you have private medical insurance? har du en privat sygesikring?
have you got a European Health Insurance card? har du det blå sygesikringskort?
please take a seat sid venligst ned
the doctor's ready to see you now lægen er klar til at se dig nu

At diskutere symptomer

how can I help you? hvordan kan jeg hjælpe dig?
what's the problem? hvad er problemet?
what are your symptoms? hvilke symptomer har du?
I've got a … jeg har …
temperature feber
sore throat ondt i halsen
headache ondt i hovedet
rash udslet
I've been feeling sick jeg har haft kvalme
I've been having headaches jeg har haft ondt i hovedet
I'm very congested jeg er meget tilstoppet
my joints are aching mine led gør ondt
I've got diarrhoea jeg har diarré
I'm constipated jeg har forstoppelse
I've got a lump jeg har en bule
I've got a swollen … jeg har en hævet …
ankle ankel
I'm in a lot of pain jeg har meget ondt
I've got a pain in my … jeg har ondt i …
back ryggen
chest brystet
I think I've pulled a muscle in my leg jeg tror jeg har forstrakt en muskel i mit ben
I'm … jeg er …
asthmatic astmatiker
diabetic diabetiker
epileptic epileptiker
I need … jeg har brug for …
another inhaler endnu en inhalator
some more insulin noget mere insulin
I'm having difficulty breathing jeg har svært ved at trække vejret
I've got very little energy jeg har meget lidt energi
I've been feeling very tired jeg har været meget træt
I've been feeling depressed jeg har været deprimeret
I've been having difficulty sleeping jeg har haft svært ved at sove
how long have you been feeling like this? hvor lang tid har du haft det sådan?
how have you been feeling generally? hvordan har du ellers haft det?
is there any possibility you might be pregnant? er der nogen mulighed for, at du eventuelt er gravid?
I think I might be pregnant jeg tror, måske jeg er gravid
do you have any allergies? har du nogen allergier?
I'm allergic to antibiotics jeg er allergisk overfor antibiotika
are you on any sort of medication? tager du noget medicin?
I need a sick note jeg har brug for en lægeerklæring

At blive undersøgt

can I have a look? må jeg se?
where does it hurt? hvor gør det ondt?
it hurts here det gør ondt her
does it hurt when I press here? gør det ondt, hvis jeg trykker her?
I'm going to take your … jeg skal måle …
blood pressure dit blodtryk
temperature din temperatur
pulse din puls
could you roll up your sleeve? kan du rulle dit ærme op?
your blood pressure's … dit blodtryk er …
quite low ret lavt
normal normalt
rather high temmelig højt
very high meget højt
your temperature's … din temperatur er …
normal normal
a little high en smule høj
very high meget høj
open your mouth, please åben munden, tak
cough, please host, tak

Behandlinger og råd

you're going to need a few stiches du behøver nogle få sting
I'm going to give you an injection jeg giver dig en indsprøtning
we need to take a … vi bliver nødt til at tage en …
urine sample urinprøve
blood sample blodprøve
you need to have a blood test du har brug for en blodprøve
I'm going to prescribe you some antibiotics jeg udskriver noget antibiotika til dig
take two of these pills three times a day tag to af disse piller tre gange om dagen
take this prescription to the chemist tag denne recept med på apoteket
do you smoke? ryger du?
you should stop smoking du burde holde op med at ryge
how much alcohol do you drink a week? hvor meget alkohol drikker du på en uge?
you should cut down on your drinking du skulle skære ned på dit alkoholforburg
you need to try and lose some weight du bliver nød til at tabe dig
I want to send you for an x-ray jeg vil sende dig til røntgen
I want you to see a specialist jeg vil sende dig til en specialist
sound

Der findes lyd til alle engelske sætninger på denne side — bare klik på en sætning for at høre den.

Mobil-app

Vores prisvindende engelske sætningsguide-app til Android indeholder over 6000 nyttige sætninger og ord med lyd.

Get it on Google Play