Hos tandlægen

Skulle du behøve at gå til tandlæge under dit ophold, vil nogle af disse sætninger være nødvendige.

I receptionen

can I make an appointment to see the …? kan jeg bestille en tid til at se …?
dentist tandlægen
hygienist hygiejnikeren
I'd like a check-up jeg vil gerne have en undersøgelse
please take a seat sid venligst ned
would you like to come through? kom venligst med herind

At få undersøgt tænderne

when did you last visit the dentist? hvornår har du sidst været ved tandlægen?
have you had any problems? har du haft nogle problemer?
I've got toothache jeg har tandpine
one of my fillings has come out en af mine plumber er faldet ud
I've chipped a tooth jeg har slået en flis af en tand
I'd like a clean and polish, please jeg vil gerne have en tandrensning, tak
can you open your mouth, please? åbn munden, tak
a little wider, please en lille smule mere, tak
I'm going to give you an x-ray jeg skal tage et røntgenbillede
you've got a bit of decay in this one der er en smule råd i denne
you've got an abscess jeg har en tandbyld

Tandbehandling

you need two fillings jeg har brug for to fyldninger
I'm going to have to take this tooth out jeg bliver nød til at trække denne tand ud
do you want to have a crown fitted? vil du have en krone sat på?
I'm going to give you an injection jeg giver dig en sprøjte
let me know if you feel any pain sig til, hvis det gør ondt
would you like to rinse your mouth out? vil du gerne skylle din mund?
you should make an appointment with the hygienist du burde bestille en tid ved tandplejeren
how much will it cost? hvor meget kommer det til at koste?
sound

Der findes lyd til alle engelske sætninger på denne side — bare klik på en sætning for at høre den.

Mobil-app

Vores prisvindende engelske sætningsguide-app til Android indeholder over 6000 nyttige sætninger og ord med lyd.

Get it on Google Play