Kis Lund

Kis Lund

Personlig information

Alder: 61
Fødselsdag: 10 marts

Sprog

Jeg taler:

Jeg er ved at lære: