Vejret

Her er nogle italienske sætninger du kan bruge til at tale om vejret.

che tempo fa?hvordan er vejret?
com'è il tempo?
è bel tempo
è brutto tempo
sta piovendodet regner
sta nevicandodet sner
c'è molto ventodet er blæsende
è umido
fa caldodet er varmt
fa freddodet er koldt
è molto caldo
è molto freddo