Tal

Lær at sige tal på engelsk.

Grundtal

zero nul (i talesproget og for temperaturer)
nil nul (bruges når man taler om sportsresultater)
nought nul (tallet 0)
"O" nul (udtales, som det engelske bogstav "O"; bruges ved talt kommunikation, især telefonnumre)
one en
two to
three tre
four fire
five fem
six seks
seven syv
eight otte
nine ni
ten ti
eleven elleve
twelve tolv
thirteen tretten
fourteen fjorten
fifteen femten
sixteen seksten
seventeen sytten
eighteen atten
nineteen nitten
twenty tyve
twenty-one enogtyve
twenty-two toogtyve
twenty-three treogtyve
thirty tredive
forty fyrre
fifty halvtreds
sixty tres
seventy halvfjerds
eighty firs
ninety halvfems
one hundred, a hundred et hundrede, hundrede
one hundred and one, a hundred and one et hundrede og et, hundrede og et
two hundred to hundrede
three hundred tre hundrede
one thousand, a thousand et tusind, tusind
two thousand to tusind
three thousand tre tusind
one million, a million en million
one billion, a billion en milliard

Gentagelse

once en gang
twice to gange
three times tre gange
four times fire gange
five times fem gange

Ordenstal

first første
second anden
third tredje
fourth fjerde
fifth femte
sixth sjette
seventh syvende
eighth ottende
ninth niende
tenth tiende
eleventh elvte
twelfth tolvte
thirteenth trettende
fourteenth fjortende
fifteenth femtende
sixteenth sekstende
seventeenth syttende
eighteenth attende
nineteenth nittende
twentieth tyvende
twenty-first enogtyvende
twenty-second toogtyvende
twenty-third treogtyvende
thirtieth tredivte
fortieth fyrrende
fiftieth halvtredsende
sixtieth tresende
seventieth halvfjerdsende
eightieth firsende
ninetieth halvfemsende
hundredth hundredende

Andre nyttige ord

about eller approximately omkring eller omtrent
over eller more than over eller mere end
under eller less than under eller mindre end

Eksempler

36 36
54 54
89 89
106 106
123 123
678 678
3,294 3.294
9,755 9.755
2,608,411 2.608.411
0.5 0,5
4.93 4,93
87.04 87,04
sound

Der findes lyd til alle engelske gloser på denne side — bare klik på et ord for at høre det.

Mobil-app

Vores prisvindende engelske sætningsguide-app til Android indeholder over 6000 nyttige sætninger og ord med lyd.

Get it on Google Play