Tal

Lær at sige tal på svensk.

Grundtal

nollnul
ettklokken et
tvåklokken to
treklokken tre
fyraklokken fire
femklokken fem
sexklokken seks
sjuklokken syv
åttaklokken otte
nioklokken ni
tioklokken ti
elvaklokken elleve
tolvklokken tolv
trettontretten
fjortonfjorten
femtonfemten
sextonseksten
sjuttonsytten
artonatten
nittonnitten
tjugotyve
tjugoettenogtyve
tjugotvåtoogtyve
tjugotretreogtyve
trettiotredive
fyrtiofyrre
femtiohalvtreds
sextiotres
sjuttiohalvfjerds
åttiofirs
nittiohalvfems
ett hundraet hundrede, hundrede
ett hundra ettet hundrede og et, hundrede og et
tvåhundrato hundrede
trehundratre hundrede
ett tusenet tusind, tusind
tvåtusento tusind
tretusentre tusind
en miljonen million
en miljarden milliard

Ordenstal

förstaførste
andraanden
tredjetredje
fjärdefjerde
femtefemte
sjättesjette
sjundesyvende
åttondeottende
niondeniende
tiondetiende
elfteelvte
tolftetolvte
trettondetrettende
fjortondefjortende
femtondefemtende
sextondesekstende
sjuttondesyttende
artondeattende
nittondenittende
tjugondetyvende
tjugoförstaenogtyvende
tjugoandratoogtyvende
tjugotredjetreogtyvende