Tal

Lær at sige tal på svensk.

Grundtal

nollnul
etten
tvåto
tretre
fyrafire
femfem
sexseks
sjusyv
åttaotte
nioni
tioti
elvaelleve
tolvtolv
trettontretten
fjortonfjorten
femtonfemten
sextonseksten
sjuttonsytten
artonatten
nittonnitten
tjugotyve
tjugoettenogtyve
tjugotvåtoogtyve
tjugotretreogtyve
tjugofyrafireogtyve
tjugofemfemogtyve
tjugosexseksogtyve
tjugosjusyvogtyve
tjugoåttaotteogtyve
tjugonioniogtyve
trettiotredive
trettioettenogtredive
trettiotvåtoogtredive
trettiotretreogtredive
trettiofyrafireogtredive
trettiofemfemogtredive
trettiosexseksogtredive
trettiosjusyvogtredive
trettioåttaotteogtredive
trettionioniogtredive
fyrtiofyrre
fyrtioettenogfyrre
fyrtiotvåtoogfyrre
fyrtiotretreogfyrre
femtiohalvtreds
sextiotres
sjuttiohalvfjerds
åttiofirs
nittiohalvfems
etthundraet hundrede
etthundraettet hundrede og et
tvåhundrato hundrede
trehundratre hundrede
ettusenet tusind
tvåtusento tusind
tretusentre tusind
en miljonen million
en miljarden milliard

Gentagelse

en gången gang
två gångerto gange
tre gångertre gange
fyra gångerfire gange
fem gångerfem gange

Ordenstal

förstaførste
andraanden
tredjetredje
fjärdefjerde
femtefemte
sjättesjette
sjundesyvende
åttondeottende
niondeniende
tiondetiende
elfteelvte
tolftetolvte
trettondetrettende
fjortondefjortende
femtondefemtende
sextondesekstende
sjuttondesyttende
artondeattende
nittondenittende
tjugondetyvende
tjugoförstaenogtyvende
tjugoandratoogtyvende
tjugotredjetreogtyvende
trettiondetredivte
fyrtiondefyrrende
femtiondehalvtredsende
sextiondetresende
sjuttiondehalvfjerdsende
åttiondefirsende
nittiondehalvfemsende
hundradehundredende

Andre nyttige ord

ungefär eller cirkaomtrent
över eller mer änover
under eller mindre änmindre end

Eksempler

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943.294
97559.755
2 608 4112.608.411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Der findes lyd til alle svenske gloser på denne side — bare klik på et ord for at høre det.

Støt vores arbejde

Hjælp os med at forbedre denne side ved at blive supporter på Patreon. Fordelene omfatter fjernelse af alle annoncer fra webstedet og adgang til Speak Languages Discord-kanalen.

Bliv tilhænger