Tal

Lær at sige tal på spansk.

Grundtal

ceronul
uno (una)et
dosto
trestre
cuatrofire
cincofem
seisseks
sietesyv
ochootte
nueveni
diezti
onceelleve
docetolv
trecetretten
catorcefjorten
quincefemten
dieciséisseksten
diecisietesytten
dieciochoatten
diecinuevenitten
veintetyve
veintiunoenogtyve
veintidóstoogtyve
veintitréstreogtyve
veinticuatrofireogtyve
veinticincofemogtyve
veintiséisseksogtyve
veintisietesyvogtyve
veintiochootteogtyve
veintinueveniogtyve
treintatredive
treinta y unoenogtredive
treinta y dostoogtredive
treinta y trestreogtredive
treinta y cuatrofireogtredive
treinta y cincofemogtredive
treinta y seisseksogtredive
treinta y sietesyvogtredive
treinta y ochootteogtredive
treinta y nueveniogtredive
cuarentafyrre
cuarenta y unoenogfyrre
cuarenta y dostoogfyrre
cuarenta y trestreogfyrre
cincuentahalvtreds
sesentatres
setentahalvfjerds
ochentafirs
noventahalvfems
cienet hundrede
ciento unoet hundrede og et
doscientosto hundrede
trescientostre hundrede
milet tusind
dos milto tusind
tres miltre tusind
un millónen million
mil millonesen milliard

Gentagelse

una vezen gang
dos vecesto gange
tres vecestre gange
cuatro vecesfire gange
cinco vecesfem gange

Ordenstal

primeroførste
segundoanden
tercerotredje
cuartofjerde
quintofemte
sextosjette
séptimosyvende
octavoottende
novenoniende
décimotiende
undécimoelvte
duodécimotolvte
decimotercerotrettende
decimocuartofjortende
decimoquintofemtende
decimosextosekstende
decimoséptimosyttende
decimoctavoattende
decimonovenonittende
vigésimotyvende
vigésimo primeroenogtyvende
vigésimo segundotoogtyvende
vigésimo tercerotreogtyvende
trigésimotredivte
cuadrágesimofyrrende
quincuagésimohalvtredsende
sexagésimotresende
septuagésimohalvfjerdsende
octogésimofirsende
nonagésimohalvfemsende
centésimohundredende

Andre nyttige ord

acerca de eller aproximadamenteomkring
más demere end
menos demindre end

Eksempler

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943.294
9.7559.755
2.608.4112.608.411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Der findes lyd til alle spanske gloser på denne side — bare klik på et ord for at høre det.