Tal

Ordenstal

первыйførste
второйanden
третийtredje
четвёртыйfjerde
пятыйfemte
шестойsjette
седьмойsyvende
восьмойottende
девятыйniende
десятыйtiende
одиннадцатыйelvte
двенадцатыйtolvte
тринадцатыйtrettende
четырнадцатыйfjortende
пятнадцатыйfemtende
шестнадцатыйsekstende
семнадцатыйsyttende
восемнадцатыйattende
девятнадцатыйnittende
двадцатыйtyvende
sound

Der findes lyd til alle russiske gloser på denne side — bare klik på et ord for at høre det.