Yoshikatsu Marutani

Yoshikatsu Marutani

Personlig information

Alder: 54
Fødselsdag: 27 maj

Om mig:

日常会話レベルの英語、ドイツ語、イタリア語を話せるようになりたいです。

Sprog

Jeg taler:

  • Japansk | Modersmål

Jeg er ved at lære: