Erkki Harinen

Erkki Harinen

Personlig information

Alder: 72

Sprog

Jeg taler:

Jeg er ved at lære: