Bharatbhai Pagi

Bharatbhai Pagi

Sprog

Jeg taler:

  • Gujarati | Modersmål
  • Hindi

Jeg er ved at lære: