Alex Rodriguez

Alex Rodriguez

Personlig information

Alder: 39

Sprog

Jeg taler:

Jeg er ved at lære:

  • Engelsk (Amerikas Forenede Stater) | Mellemniveau