Tal

Lær at sige tal på hollandsk.

Grundtal

nulnul
éénen
tweeto
drietre
vierfire
vijffem
zesseks
zevensyv
achtotte
negenni
tienti
elfelleve
twaalftolv
dertientretten
veertienfjorten
vijftienfemten
zestienseksten
zeventiensytten
achttienatten
negentiennitten
twintigtyve
éénentwintigenogtyve
tweeëntwintigtoogtyve
drieëntwintigtreogtyve
vierentwintigfireogtyve
vijfentwintigfemogtyve
zesentwintigseksogtyve
zevenentwintigsyvogtyve
achtentwintigotteogtyve
negenentwintigniogtyve
dertigtredive
eenendertigenogtredive
tweeëndertigtoogtredive
drieëndertigtreogtredive
vierendertigfireogtredive
vijfendertigfemogtredive
zesendertigseksogtredive
zevenendertigsyvogtredive
achtendertigotteogtredive
negenendertigniogtredive
veertigfyrre
eenenveertigenogfyrre
tweeënveertigtoogfyrre
drieënveertigtreogfyrre
vijftighalvtreds
zestigtres
zeventighalvfjerds
tachtigfirs
negentighalvfems
honderdet hundrede
honderd en éénet hundrede og et
tweehonderdto hundrede
driehonderdtre hundrede
duizendet tusind
tweeduizendto tusind
drieduizendtre tusind
miljoenen million
miljarden milliard

Gentagelse

eenmaalen gang
tweemaalto gange
driemaaltre gange
viermaalfire gange
vijfmaalfem gange

Ordenstal

eersteførste
tweedeanden
derdetredje
vierdefjerde
vijfdefemte
zesdesjette
zevendesyvende
achtsteottende
negendeniende
tiendetiende
elfdeelvte
twaalfdetolvte
dertiendetrettende
veertiendefjortende
vijftiendefemtende
zestiendesekstende
zeventiendesyttende
achttiendeattende
negentiendenittende
twintigstetyvende
eenentwintigsteenogtyvende
tweeëntwintigstetoogtyvende
drieëntwintigstetreogtyvende
dertigstetredivte
veertigstefyrrende
vijftigstehalvtredsende
zestigstetresende
zeventigstehalvfjerdsende
tachtigstefirsende
negentigstehalvfemsende
honderdstehundredende

Andre nyttige ord

ongeveeromkring
meer danover
minder danunder

Eksempler

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943.294
9.7559.755
2.608.4112.608.411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Der findes lyd til alle hollandske gloser på denne side — bare klik på et ord for at høre det.