Græsk

Om det græske sprog

Moderne græsk har udviklet sig fra oldgræsk og har været det officielle sprog for Grækenland siden 1829. Omkring 15 millioner mennesker taler græsk, inklusiv en halv million i det sydlige Cypern. Det tales også i emigrantsamfund i mange andre lande.

Det udgør en seperat gren af de indoeuropæiske sprog og har sit eget alfabet, som har været i brug i tre årtusinder.

Sammen med latin har græsk haft stor indflydelse på ordforrådet i andre europæiske sprog.

Andre sprog