Tal

Lær at sige tal på finsk.

Grundtal

nollanul
yksien
kaksito
kolmetre
neljäfire
viisifem
kuusiseks
seitsemänsyv
kahdeksanotte
yhdeksänni
kymmenenti
yksitoistaelleve
kaksitoistatolv
kolmetoistatretten
neljätoistafjorten
viisitoistafemten
kuusitoistaseksten
seitsemäntoistasytten
kahdeksantoistaatten
yhdeksäntoistanitten
kaksikymmentätyve
kaksikymmentäyksienogtyve
kaksikymmentäkaksitoogtyve
kaksikymmentäkolmetreogtyve
kaksikymmentäneljäfireogtyve
kaksikymmentäviisifemogtyve
kaksikymmentäkuusiseksogtyve
kaksikymmentäseitsemänsyvogtyve
kaksikymmentäkahdeksanotteogtyve
kaksikymmentäyhdeksänniogtyve
kolmekymmentätredive
neljäkymmentäfyrre
viisikymmentähalvtreds
kuusikymmentätres
seitsemänkymmentähalvfjerds
kahdeksankymmentäfirs
yhdeksänkymmentähalvfems
sataet hundrede
satayksiet hundrede og et
kaksisataato hundrede
kolmesataatre hundrede
tuhatet tusind
kaksituhattato tusind
kolmetuhattatre tusind
miljoonaen million
miljardien milliard

Ordenstal

ensimmäinenførste
toinenanden
kolmastredje
neljäsfjerde
viidesfemte
kuudessjette
seitsemässyvende
kahdeksasottende
yhdeksäsniende
kymmenestiende
yhdestoistaelvte
kahdestoistatolvte
kolmastoistatrettende
neljästoistafjortende
viidestoistafemtende
kuudestoistasekstende
seitsemästoistasyttende
kahdeksastoistaattende
yhdeksästoistanittende
kahdeskymmenestyvende

Gentagelse

kerranen gang
kaksi kertaato gange
kolme kertaatre gange
neljä kertaafire gange
viisi kertaafem gange

Andre nyttige ord

noinomkring
yliover
allemindre end

Eksempler

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943.294
97559.755
2 608 4112.608.411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Der findes lyd til alle finske gloser på denne side — bare klik på et ord for at høre det.

Støt vores arbejde

Hjælp os med at forbedre denne side ved at blive supporter på Patreon. Fordelene omfatter fjernelse af alle annoncer fra webstedet og adgang til Speak Languages Discord-kanalen.

Bliv tilhænger