Tal

Lær at sige tal på estisk.

Grundtal

nullnul
üksklokken et
kaksklokken to
kolmklokken tre
neliklokken fire
viisklokken fem
kuusklokken seks
seitseklokken syv
kaheksaklokken otte
üheksaklokken ni
kümmeklokken ti
üksteistklokken elleve
kaksteistklokken tolv
kolmteisttretten
neliteistfjorten
viisteistfemten
kuusteistseksten
seitseteistsytten
kaheksateistatten
üheksateistnitten
kakskümmendtyve
kakskümmend üksenogtyve
kakskümmend kakstoogtyve
kakskümmend kolmtreogtyve
kolmkümmendtredive
kolmkümmend üks
kolmkümmend kaks
kolmkümmend kolm
nelikümmendfyrre
viiskümmendhalvtreds
kuuskümmendtres
seitsekümmendhalvfjerds
kaheksakümmendfirs
üheksakümmendhalvfems
sadaet hundrede, hundrede
kakssadato hundrede
kolmsadatre hundrede
tuhatet tusind, tusind
kaks tuhatto tusind
kolm tuhattre tusind
miljonen million
miljarden milliard

Ordenstal

esimeneførste
teineanden
kolmastredje
neljasfjerde
viiesfemte
kuuessjette
seitsmessyvende
kaheksasottende
üheksasniende
kümnestiende
üheteistkümneselvte
kaheteistkümnestolvte
kolmeteistkümnestrettende
neljateistkümnesfjortende
viieteistkümnesfemtende
kuueteistkümnessekstende
seitsmeteistkümnessyttende
kaheksateistkümnesattende
üheksateistkümnesnittende
kahekümnestyvende