På arbejde

Her er der nogle engelske sætninger, der kan være til nytte på arbejdspladsen.

Generelle sætninger

how long have you worked here? hvor længe har du arbejdet her?
I'm going out for lunch jeg går ud til frokost
I'll be back at 1.30 jeg er tilbage klokken 13.30
how long does it take you to get to work? hvor lang tid tager det dig at komme på arbejde?
the traffic was terrible today trafikken var skrækkelig i dag
how do you get to work? hvordan kommer du på arbejde?

Forhåbentlig kommer du ikke til at høre dette:

you're fired! du er fyret!

Fravær fra arbejdet

she's on maternity leave hun er på barsel
he's on paternity leave han er på barsel
he's off sick today han er sygemeldt i dag
he's not in today han er her ikke i dag
she's on holiday hun er på ferie
I'm afraid I'm not well and won't be able to come in today jeg har det ikke godt, og kan desværre ikke komme på arbejde i dag

At have med kunder at gøre

he's with a customer at the moment han taler med en kunde i øjeblikket
I'll be with you in a moment jeg er der om et øjeblik
sorry to keep you waiting undskyld ventetiden
can I help you? kan jeg hjælpe dig med noget?
do you need any help? behøver du hjælp?
what can I do for you? hvad kan jeg gøre for dig?

På kontoret

he's in a meeting han er til møde
what time does the meeting start? hvad tid starter mødet?
what time does the meeting finish? hvad tid slutter mødet?
the reception's on the first floor receptionen er på første sal
I'll be free after lunch jeg har tid efter forkost
she's having a leaving-do on Friday hun holder afslutningsfest på fredag (dagligt sprog)
she's resigned hun er trådt af
this invoice is overdue denne regning er over tiden
he's been promoted han er blevet forfremmet
here's my business card her er mit visitkort
can I see the report? må jeg se rapporten?
I need to do some photocopying jeg skal fotokopiere nogle ting
where's the photocopier? hvor er kopimaskinen?
the photocopier's jammed kopipmaskinen er i stykker
I've left the file on your desk jeg har lagt mappen på dit skrivebord

IT-problemer

there's a problem with my computer der er et problem med min computer
the system's down at the moment systemet er nede i øjeblikket
the internet's down at the moment internettet er nede i øjeblikket
I can't access my emails jeg kan ikke få adgang til mine e-mails
the printer isn't working printeren virker ikke
sound

Der findes lyd til alle engelske sætninger på denne side — bare klik på en sætning for at høre den.

Mobil-app

Vores prisvindende engelske sætningsguide-app til Android indeholder over 6000 nyttige sætninger og ord med lyd.

Get it on Google Play

Støt vores arbejde

Hjælp os med at forbedre denne side ved at blive supporter på Patreon. Fordelene omfatter fjernelse af alle annoncer fra webstedet og adgang til Speak Languages Discord-kanalen.

Bliv tilhænger