Jobs

Her er nogle engelske sætninger til at tale om arbejde. Med dem kan du diskutere hvilken slags arbejde du har og hvor du arbejder.

Beskæftigelse

what do you do? hvad laver du?
what do you do for a living? hvad arbejder du med?
what sort of work do you do? hvad slags arbejde har du?
what line of work are you in? hvilken branche arbejder du i?
I'm a … jeg er …
teacher lærer
student studerende
doctor læge
I work as a … jeg arbejder som…
journalist journalist
programmer programmør
I work in … jeg arbejder for …
television fjernsyn
publishing forlagsbranchen
PR (public relations) PR
sales salg
IT IT
I work with … jeg arbejder med …
computers computere
children with disabilities børn med særlige behov
I stay at home and look after the children jeg går hjemme og passer børnene
I'm a housewife jeg er husmor

Jobstatus

I've got a part-time job jeg arbejder deltid
I've got a full-time job jeg arbejder fuldtid
I'm … jeg er …
unemployed arbejdsløs
out of work uden arbejde
looking for work arbejdssøgende
looking for a job jobsøgende
I'm not working at the moment jeg arbejder ikke for tiden
I've been made redundant mit job er blevet sparet væk (direkte oversat: jeg er blevet overflødig)
I was made redundant two months ago mit job er blevet sparet væk for to måneder siden (direkte oversat: jeg er blevet overflødig for to måneder siden)
I do some voluntary work jeg laver frivilligt arbejde
I'm retired jeg er pensionist

Hvem arbejder du for?

who do you work for? hvem arbejder du for?
I work for … jeg arbejder for …
a publishers et forlag
an investment bank en investeringbank
the council kommunen
I'm self-employed jeg er selvstændig
I work for myself jeg har mit eget firma
I have my own business jeg har mit eget firma
I'm a partner in … jeg er partner hos et …
a law firm advokatfirma
an accountancy practice revisorfirma
an estate agents en ejendomsmægler
I've just started at … jeg er lige startet hos …
IBM IBM

Arbejdsplads

where do you work? hvor arbejder du?
I work in … jeg arbejder …
an office på kontor
a shop i butik
a restaurant i en restaurant
a bank i en bank
a factory på fabrik
a call centre i et call center
I work from home jeg arbejder hjemmefra

Oplæring og arbejdserfaring

I'm training to be … jeg er i lære som …
an engineer ingeniør
a nurse sygeplejerske
I'm a trainee … jeg er trainee …
accountant revisor
supermarket manager supermarkedschef
I'm on a course at the moment jeg tager et kursus for tiden
I'm on work experience jeg er i praktik (kort ophold)
I'm doing an internship jeg er i praktik (længere ophold)
sound

Der findes lyd til alle engelske sætninger på denne side — bare klik på en sætning for at høre den.

Mobil-app

Vores prisvindende engelske sætningsguide-app til Android indeholder over 6000 nyttige sætninger og ord med lyd.

Get it on Google Play