Flere almindelige vendinger

Her er nogle flere almindelige engelske vendinger, som kan være nyttige i mange forskellige situationer.

OK ok
of course selvfølgelig
of course not selvfølgelig ikke
that's fine det er fint
that's right det er rigtigt
sure helt sikkert
certainly helt klart
definitely helt sikkert
absolutely absolut
as soon as possible så snart som muligt
that's enough det er nok
it doesn't matter det gør ikke noget
it's not important det er ikke vigtigt
it's not serious det er ikke alvorligt
it's not worth it det er ikke det værd
I'm in a hurry jeg har travlt
I've got to go jeg må afsted
I'm going out jeg skal ud
sleep well sov godt
same to you! i lige måde!
me too også mig
not bad ikke dårligt
I like … jeg kan lide …
him ham
her hende
it den/det
I don't like … jeg kan ikke lide …
him ham
her hende
it den/det

Tak og undskyldninger

thanks for your … tak for …
help hjælpen
hospitality gæstfriheden
email din e-mail
thanks for everything tak for alt
I'm sorry det er jeg ked af
I'm really sorry det er jeg meget ked af
sorry I'm late undskyld, at jeg kommer for sent
sorry to keep you waiting undskyld, at jeg lader dig/jer vente
sorry for the delay undskyld forsinkelsen

Udråb

look! se!
great! super!
come on! kom nu!
only joking! eller just kidding! det var en vits!
bless you! prosit (efter et nys)
that's funny! det er sjovt!
that's life! sådan er livet!
damn it! pokkers!

Instruktioner

come in! kom ind!
please sit down vær venlig at sidde ned
could I have your attention, please? kunne jeg få din/jeres opmærksomhed, tak?
let's go! lad os gå!
hurry up! skynd dig!
get a move on! let dig!
calm down slap af
steady on! rolig nu
hang on a second hæng på et sekund
hang on a minute hæng på et minut
one moment, please lige et øjeblik
just a minute lige et øjeblik
take your time giv dig god tid
please be quiet vær venligst stille
shut up! hold mund!
stop it! hold op!
don't worry det skal du ikke bekymre dig om
don't forget glem ikke
help yourself tag for dig/jer
go ahead værsgo
let me know! lad mig høre!

Hvis du vil lade nogen gå først gennem døren er det høfligt at sige:

after you! efter dig!

Ord, som relaterer til sted

here her
there der
everywhere overalt
nowhere ingen steder
somewhere et eller andet sted

Almindelige spørgsmål

where are you? hvor er du?
what's this? hvad er dette?
what's that? hvad er det?
is anything wrong? er der noget galt?
what's the matter? hvad er der i vejen?
is everything OK? er alt ok?
have you got a minute? har du et øjeblik?
have you got a pen I could borrow? har du en kuglepen jeg kunne låne?
really? virkelig?
are you sure? er du sikker?
why? hvorfor?
why not? hvorfor ikke?
what's going on? hvad foregår der?
what's happening? hvad sker der?
what happened? hvad skete der?
what? hvad?
where? hvor?
when? hvornår?
who? hvem?
how? hvordan?
how many? hvor mange?
how much? hvor meget?

Lykønskninger og udtryk for medfølelse

congratulations! tillykke!
well done! godt gået!
good luck! held og lykke!
bad luck! hvor uheldigt!
never mind! det gør ikke noget!
what a pity! eller what a shame! hvor ærgerligt!, hvor synd!
happy birthday! tillykke med fødselsdagen!
happy New Year! godt nytår!
happy Easter! god påske!
happy Christmas! eller merry Christmas! god jul!, glædelig jul!
happy Valentine's Day! god Valentins dag
glad to hear it det er jeg glad for at høre
sorry to hear that det er jeg ked af at høre

At udtrykke behov og følelser

I'm tired jeg er træt
I'm exhausted jeg er udmattet
I'm hungry jeg er sulten
I'm thirsty jeg er tørstig
I'm bored jeg keder mig
I'm worried jeg er bekymret
I'm looking forward to it jeg glæder mig
I'm in a good mood jeg er i godt humør
I'm in a bad mood jeg er i dårligt humør
I can't be bothered jeg gider ikke

Flere måder at hilse eller sige farvel til nogen

welcome! velkommen!
welcome to … velkommen til …
England England
long time, no see! længe siden!
all the best! hav det godt!
see you tomorrow! vi ses i morgen!

At spørge og udtrykke meninger

what do you think? hvad synes du?
I think that ... jeg synes at …
I hope that ... jeg håber at …
I'm afraid that ... jeg er bange for at …
in my opinion, ... det er min mening at, …
I agree jeg er enig
I disagree eller I don't agree jeg er uenig, jeg er ikke enig
that's true det er sandt
that's not true det er ikke sandt
I think so det tror jeg
I don't think so det tror jeg ikke
I hope so det håber jeg
I hope not det håber jeg ikke
you're right du har ret
you're wrong du har ikke ret
I don't mind det har jeg ikke noget imod
it's up to you det bestemmer du
that depends det er afhængig af
that's interesting det er interessant/spændende
that's funny, ... det er skægt, …
sound

Der findes lyd til alle engelske sætninger på denne side — bare klik på en sætning for at høre den.

Mobil-app

Vores prisvindende engelske sætningsguide-app til Android indeholder over 6000 nyttige sætninger og ord med lyd.

Get it on Google Play

Støt vores arbejde

Hjælp os med at forbedre denne side ved at blive supporter på Patreon. Fordelene omfatter fjernelse af alle annoncer fra webstedet og adgang til Speak Languages Discord-kanalen.

Bliv tilhænger