Basissætninger

Her er nogle enkle sætninger på engelsk du kan bruge i hverdagssamtaler, samt nogle almindelige ord man ser på skilte.

yes ja
no nej
maybe eller perhaps måske
please vær venlig at…
thanks tak
thank you tak
thanks very much mange tak
thank you very much mange tak

Dette er nogle høflige måder at svare nogen, der takker dig:

you're welcome selv tak
don't mention it det var så lidt
not at all det var så lidt

At sige goddag og farvel

Her er nogle forskellige måder at hilse på folk:

hi hej (temmelig uformelt)
hello goddag
good morning godmorgen (bruges inden middag)
good afternoon goddag (bruges mellem middag og klokken 18)
good evening godaften (bruges efter klokken 18)

Disse udtryk er derimod nogle forskellige ting man kan sige når man siger farvel:

bye hej hej
goodbye farvel
goodnight godnat
see you! vi ses!
see you soon! vi ses snart!
see you later! vi ses senere!
have a nice day! hav en god dag!
have a good weekend! hav en god weekend!

At få nogens opmærksomhed og at undskylde

excuse me undskyld mig (kan bruges til at få nogens opmærkomhed, til at komme forbi nogen eller til at undskylde)
sorry undskyld

Hvis nogen undskylder overfor dig kan du svare med en af følgende vendinger:

no problem det gør ikke noget
it's OK eller that's OK det er ok
don't worry about it det skal du ikke tænke på

At gøre dig forståelig

do you speak English? taler du engelsk?
I don't speak English jeg taler ikke engelsk
I don't speak much English jeg taler ikke meget engelsk
I only speak very little English jeg taler kun meget lidt engelsk
I speak a little English jeg taler lidt engelsk
please speak more slowly vær venlig at tale langsommere
please write it down vær venlig at skrive det ned
could you please repeat that? kunne du gentage det?
I understand jeg forstår
I don't understand jeg forstår ikke

Andre basissætninger

I know det ved jeg
I don't know det ved jeg ikke
excuse me, where's the toilet? undskyld mig, hvor er toilettet?
excuse me, where's the Gents? undskyld mig, hvor er herretoilettet?
excuse me, where's the Ladies? undskyld mig, hvor er dametoilettet?

Ting du måske vil støde på

Entrance Indgang
Exit Udgang
Emergency exit Nødudgang
Push Skub
Pull Tryk
Toilets Toiletter
WC WC
Gentlemen (forkortes ofte til Gents) Herrer
Ladies Damer
Vacant Fri
Occupied eller Engaged Optaget
Out of order I stykker
No smoking Rygning forbudt
Private Privat
No entry Ingen adgang
sound

Der findes lyd til alle engelske sætninger på denne side — bare klik på en sætning for at høre den.

Mobil-app

Vores prisvindende engelske sætningsguide-app til Android indeholder over 6000 nyttige sætninger og ord med lyd.

Get it on Google Play