At spørge om og vise vej

Disse engelske sætninger vil være nyttige hvis du er faret vild, eller vil et bestemt sted hen, eller vil forklare andre vejen et sted hen.

At spørge om vej

excuse me, could you tell me how to get to …? undskyld mig, kunne du fortælle mig vejen til …?
the bus station busstationen
excuse me, do you know where the … is? undskyld mig, ved du hvor … er?
post office posthuset
I'm sorry, I don't know det er jeg ked af, det ved jeg ikke
sorry, I'm not from around here undskyld, jeg er ikke herfra
I'm looking for … jeg leder efter …
this address denne adresse
are we on the right road for …? er vi på vejen mod …?
Brighton Brighton
is this the right way for …? er dette den rette vej mod …?
Ipswich Ipswich
do you have a map? har du et kort?
can you show me on the map? kan du vise mig det på kortet?

At forklare vejen

it's this way det er denne vej
it's that way det er den vej
you're going the wrong way du er på den forkerte vej
you're going in the wrong direction du er på vej i den forkerte retning
take this road tag denne vej
go down there du skal derned
take the first on the left tag første vej på venstre hånd
take the second on the right tag anden vej på højre hånd
turn right at the crossroads drej til højre i krydset
continue straight ahead for about a mile fortsæt lige ud cirka en mile (en mile er cirka 1,6 kilometer)
continue past the fire station fortsæt forbi brandstationen
you'll pass a supermarket on your left du passerer et supermarked på venstre hånd
keep going for another … fortsæt i …
hundred yards hundrede yards (omtrent 91 meter)
two hundred metres tohundrede meter
half mile en halv mile (omtrent 800 meter)
kilometre en kilometer
it'll be … det vil være …
on your left på din venstre side
on your right på din højre side
straight ahead of you lige foran dig

Hvor langt er der?

how far is it? hvor langt er der?
how far is it to …? hvor langt er der til …?
the airport lufthavnen
how far is it to … from here? hvor langt er der til … herfra?
the beach stranden
is it far? er der langt?
is it a long way? er det en lang vej?
it's … det er …
not far ikke langt
quite close ret tæt på
quite a long way ret langt
a long way on foot langt til fods
a long way to walk langt at gå
about a mile from here omkring en mile herfra (en mile er cirka 1,6 kilometer)

At forklare vejen til chauffører

follow the signs for … følg skiltene mod …
the town centre bymidten
Birmingham Birmingham
continue straight on past some traffic lights fortsæt ligeud gennem et lyskryds
at the second set of traffic lights, turn left drej til venstre ved det andet lyskryds
go over the roundabout lige over rundkørslen
take the second exit at the roundabout tag anden vej i rundkørslen
turn right at the T-junction drej til højre ved t-krydset
go under the bridge kør under broen
go over the bridge kør over broen
you'll cross some railway lines du kommer over nogle togskinner
sound

Der findes lyd til alle engelske sætninger på denne side — bare klik på en sætning for at høre den.

Mobil-app

Vores prisvindende engelske sætningsguide-app til Android indeholder over 6000 nyttige sætninger og ord med lyd.

Get it on Google Play