At skrive breve og e-mails

Her er nogle sætninger og konventioner der kan være gode at kunne, når du skriver breve og e-mails på engelsk.

At skrive et uformelt brev

Start dit brev med ordet Dear, efterfulgt af fornavnet på personen du skriver til, for eksempel:

Dear Mark, Kære Mark
Dear Jane, Kære Jane

Her er nogle ting du kunne sige:

Thanks for your … Tak for …
letter dit brev
postcard dit postkort
present din gave
invitation din invitation
Sorry it's taken me so long to write. Undskyld, at det har taget mig så lang tid at skrive.
I hope you're well. Jeg håber du/I har det godt.
Good to see you again last week. Det var godt at se dig/jer igen sidste uge
Look forward to seeing you soon! Jeg ser frem til at ses snart!

Her er nogle typiske måder at afslutte et uformelt brev:

Best wishes, Venlig hilsen
Kind regards, Venlig hilsen

Hvis du skriver til et familiemedlem, en partner eller nær ven, kan du afslutte brevet på sådan:

Love, Kærlig hilsen

Afslut ved at underskrive med dit fornavn.

At skrive en e-mail

E-mails, uanset om de er arbejds- eller socialt relaterede, skrives som regel i en mere uformel stil end breve.

Du bør altid give din e-mail et emne, som opsummerer dens formål med nogle få ord.

Der er forskellige konventioner for hvordan man starter en forretningsrelateret e-mail, men det er ret almindeligt at bruge fornavn i både forretningsrelaterede og personlige e-mails, hvis du kender modtageren.

Det er ikke nødvendigt at bruge Dear, selvom nogle mennesker foretrækker at gøre det.

Generelt set skal indholdet i forretningsrelaterede e-mails være kort og lige til sagen.

Hvis du vedhæfter filer så sørg for at nævne det i teksten i e-mailen.

For at afslutte en personlig e-mail kan du bruge samme vendinger som i uformelle breve.

Der er forskellige konventioner for at afslutte forretningsrelaterede e-mails, men sætninger som de følgende er passende:

Regards, Hilsen
Kind regards, Venlig hilsen
Best regards, Venlig hilsen
With kind regards, Med venlig hilsen

I forretningsrelaterede e-mail bør du også inkludere dit fulde navn, din organisation, samt kontaktoplysninger i slutningen.

At skrive et formelt brev

Hvis du kender navnet på personen du skriver til, så start brevet med Dear Mr (til en mand), Dear Mrs (til en gift kvinde), Dear Miss (til en ugift kvinde), eller Dear Ms (til en ugift kvinde eller en kvinde hvis ægteskabelige status er ukendt), efterfulgt af efternavnet, for eksempel:

Dear Mr Smith, Kære Herr Smith
Dear Mrs Jones, Kære Fru Jones
Dear Miss Richards, Kære Frøken Richards
Dear Ms Shepherd, Kære Fr. Shepherd

Hvis du ikke kender navnet så start med følgende:

Dear Sir, Kære Herr
Dear Madam, Kære Fr.
Dear Sir or Madam, Kære Hr. / Fr.

Here er nogle eksempler på ting du kan skrive i et formelt brev:

I am writing in reply to your letter of 4 September regarding your outstanding invoice. Jeg skriver som svar på dit brev af 4. september, angående din udestående regning.
Further to our conversation, I'm pleased to confirm our appointment for 9.30am on Tuesday, 7 January. I fortsættelse af vores samtale er jeg glad for, at kunne bekræfte vores aftale kl. 9.30 på tirsdag d 7. januar.
I would be grateful if you could attend to this matter as soon as possible. Jeg ville være taknemmelig, hvis du kunne se på denne sag snarest muligt.
If you would like any further information, please don't hesitate to contact me. Hvis du ønsker yderligere information, så tøv endelig ikke med at kontakte mig.

Hvis du gerne vil have svar, kan du bruge følgende sætning i slutningen af brevet:

I look forward to hearing from you. Jeg ser frem til at høre fra dig.

Hvis du startede brevet med Dear Mr, Dear Mrs, Dear Miss eller Dear Ms, bør du afslutte det med følgende vending:

Yours sincerely, Med venlig hilsen

Hvis du derimod startede breved med Dear Sir, Dear Madam eller Dear Sir or Madam, så brug følgende:

Yours faithfully, Med venlig hilsen

Tilføj din underskrift forneden, efterfulgt af dit fulde navn i blokbogstaver.

sound

Der findes lyd til alle engelske sætninger på denne side — bare klik på en sætning for at høre den.

Mobil-app

Vores prisvindende engelske sætningsguide-app til Android indeholder over 6000 nyttige sætninger og ord med lyd.

Get it on Google Play

Støt vores arbejde

Hjælp os med at forbedre denne side ved at blive supporter på Patreon. Fordelene omfatter fjernelse af alle annoncer fra webstedet og adgang til Speak Languages Discord-kanalen.

Bliv tilhænger