At rejse med fly

Her er nogle sætninger du får brug for når du rejser med fly, samt nogle skilte du vil se i lufthavnen.

At chekke ind

I've come to collect my tickets jeg skal hente mine billetter
I booked on the internet jeg har bestilt på nettet
do you have your booking reference? har du en bookingkode?
your passport and ticket, please må jeg se pas og billet, tak?
here's my booking reference her er min bookingkode
where are you flying to? hvor flyver du til?
did you pack your bags yourself? har du selv pakket din baggage?
has anyone had access to your bags in the meantime? har nogen haft adgang til din baggage siden?
do you have any liquids or sharp objects in your hand baggage? har du væsker eller skarpe genstande i din håndbagage?
how many bags are you checking in? hvor mange kufferter tjekker du ind?
could I see your hand baggage, please? må jeg se din baggage, tak?
do I need to check this in or can I take it with me? skal denne tjekkes ind eller kan jeg tage den med mig?
you'll need to check that in du bliver nød til at tjekke den ind
there's an excess baggage charge of … der skal betales for overvægt, det bliver …
£30 30 pund
would you like a window or an aisle seat? vil du have en vindues- eller gangplads?
enjoy your flight! hav en behagelig rejse!
where can I get a trolley? hvor kan jeg få en bagagevogn?

Sikkerhed

are you carrying any liquids? har du væsker med?
could you take off your …, please? vil du venligst tage … af?
coat din jakke
shoes dine sko
belt dit bælte
could you put any metallic objects into the tray, please? placer venligst metalliske genstande i bakken, tak
please empty your pockets vær venlig at tømme dine lommer
please take your laptop out of its case tag venligst din bærbare ud af tasken
I'm afraid you can't take that through du kan desværre ikke tage den/det med

I afgangshallen

what's the flight number? hvad er flynummeret?
which gate do we need? hvilken gate skal vi til?
last call for passenger Smith travelling to Miami, please proceed immediately to Gate number 32 sidste udkald for passager Smith rejsende til Miami, gå venligst til gate 32 med det samme
the flight's been delayed afgangen er blevet forsinket
the flight's been cancelled afgangen er blevet aflyst
we'd like to apologise for the delay vi vil gerne undskylde for forsinkelsen
could I see your passport and boarding card, please? må jeg se pas og boarding kort, tak?

I flyet

what's your seat number? hvad er din siddeplads?
could you please put that in the overhead locker? vil du venligst anbringe det i bagageboksene foroven
please pay attention to this short safety demonstration følg venligst med i denne korte sikkerhedsdemonstration
please turn off all mobile phones and electronic devices sluk venligst alle mobiltelefoner og andre elektroniske apparater
the captain has turned off the Fasten Seatbelt sign kaptajnen har slukket "spænd sikkerhedsbæltet-skiltet"
how long does the flight take? hvor lang tid varer flyveturen?
would you like any food or refreshments? kunne du tænke dig noget at spise eller drikke?
the captain has switched on the Fasten Seatbelt sign kaptajnen har tændt for "spænd sikkerhedsbæltet-skiltet"
we'll be landing in about fifteen minutes vi lander om cirka femten minutter
please fasten your seatbelt and return your seat to the upright position spænd venligst sikkerhedsbæltet og ret sædet op
please stay in your seat until the aircraft has come to a complete standstill and the Fasten Seatbelt sign has been switched off bliv venligst siddende på din plads indtil flyet holder helt stille og "spænd sikkerhedsbæltet-skiltet" er slukket
the local time is … den lokale tid er …
9.34pm 21.34

Ting du måske vil støde på

Short stay (forkortelse for Short stay car park) Korttidsparkering
Long stay (forkortelse for Long stay car park) Langtidsparkering
Arrivals Ankomst
Departures Afgang
International check-in Udenrigscheck-in
International departures Udenrigsafgang
Domestic flights Indenrigsflyvninger
Toilets Toiletter
Information Information
Ticket offices Billetkontor
Lockers Bagageskabe
Payphones Mønttelefoner
Restaurant Restaurant
Check-in closes 40 minutes before departure Check-in lukker 40 minutter før afgang
Gates 1-32 Gate 1-32
Tax free shopping Tax Free
Duty free shopping Duty Free
Transfers Transfer
Flight connections Flyforbindelser
Baggage reclaim Bagageafhentning
Passport control Paskontrol
Customs Told
Taxis Taxaer
Car hire Biludlejning
Departures board Afgangsskærm
Check-in open Check-in er åben
Go to Gate ... Gå til gate …
Delayed Forsinket
Cancelled Aflyst
Now boarding Boarder nu
Last call Sidste udkald
Gate closing Gaten lukker
Gate closed Gaten lukket
Departed Afgået
Arrivals board Ankomstskærm
Expected 23:25 Forventet 23:25
Landed 09:52 Landet 09:52
sound

Der findes lyd til alle engelske sætninger på denne side — bare klik på en sætning for at høre den.

Mobil-app

Vores prisvindende engelske sætningsguide-app til Android indeholder over 6000 nyttige sætninger og ord med lyd.

Get it on Google Play

Støt vores arbejde

Hjælp os med at forbedre denne side ved at blive supporter på Patreon. Fordelene omfatter fjernelse af alle annoncer fra webstedet og adgang til Speak Languages Discord-kanalen.

Bliv tilhænger