Uddannelse

Her er nogle engelske udtryk omkring uddannelse.

Typer af uddannelsesinstitutioner

school skole
nursery school børnehave (i alderen 2-5)
primary school underskole (i alderen 5-11)
secondary school skole for elever i alderen 11-16
state school folkeskole
private school eller independent school privatskole
boarding school kostskole
sixth-form college gymnasie
technical college teknisk skole
vocational college professionsskole
art college kunstskole
teacher training college seminarium
university universitet

Skole

classroom klasseværelse
desk skrivebord
blackboard tavle
whiteboard whiteboard (hvid tavle)
chalk kridt
marker pen eller marker tusch
pen pen
pencil blyant
exercise book opgavebog
lesson time
homework lektier
test prøve
term semester
half term efterårsferie eller påskeferie
class klasse
reading læsning
writing skrivning
arithmetic regning
spelling stavning
to read at læse
to write at skrive
to spell at stave
to teach at undervise
head teacher skoleleder
headmaster rektor
headmistress rektor
teacher lærer
pupil elev
head boy duks
head girl duks
prefect ældre skoleelev med en vis myndighed
school governor eller governor skoledirektør
register protokol
assembly samling
break pause eller frikvarter
school holidays skoleferie
school meals skolemad
school dinners middag indtaget i skolens kantine

Faciliteter

computer room computerlokale
cloakroom garderobe
changing room omklædningsrum
gym (forkortelse for gymnasium) gymnastiksal
playground legeplads
library bibliotek
lecture hall forelæsningssal
laboratory (forkortes ofte til lab) laboratorium
language lab (forkortelse for language laboratory) sproglaboratorium
hall of residence kollegium
locker skab
playing field legeplads
sports hall sportshal

Universitetet

professor professor
lecturer forelæser
researcher forsker
research forskning
undergraduate bachelorstuderende
graduate person der har afsluttet et universitetsstudie
post-graduate eller post-graduate student kandidat der studerer videre
Masters student masterstudende
PhD student PhD-studerende
Master's degree mastergrad
Bachelor's degree bachelorgrad
degree universitetsgrad
thesis speciale
dissertation afhandling
lecture forelæsning
debate debat
higher education højeregående uddannelse
semester semester
student loan studielån
student union studenterforening
tuition fees undervisningsafgift
university campus universitetscampus

Andre relaterede ord

exam (forkortelse for examination) eksamen
to sit an exam at gå til eksamen
essay eller paper stil / opgave
to fail an exam at dumpe en eksamen
to pass an exam at bestå en eksamen
to study at studere
to learn at lære
to revise at læse til eksamen
student studerende
curriculum undervisningsplan
course kursus
subject fag
grade karakter
mark karakter
exam results eksamensresultater
qualification kvalifikation
certificate certifikat, attest
attendance tilstedeværelse
calculator regnemaskine
projector projektor
textbook lærebog
question spørgsmål
answer svar
mistake eller error fejl
right eller correct rigtigt
wrong forkert
sound

Der findes lyd til alle engelske gloser på denne side — bare klik på et ord for at høre det.

Mobil-app

Vores prisvindende engelske sætningsguide-app til Android indeholder over 6000 nyttige sætninger og ord med lyd.

Get it on Google Play

Støt vores arbejde

Hjælp os med at forbedre denne side ved at blive supporter på Patreon. Fordelene omfatter fjernelse af alle annoncer fra webstedet og adgang til Speak Languages Discord-kanalen.

Bliv tilhænger