Tid

Her er nogle engelske ord, der har med tid at gøre.

Tidsenheder

second sekund
minute minut
hour time
day dag
week uge
fortnight to uger
month måned
year år
decade årti
century århundrede
weekend weekend
leap year skudår

Tid på dagen

morning morgen
afternoon eftermiddag
evening aften
night eller night time aften eller nat
midday eller noon midt på dagen eller middag
midnight midnat
dawn daggry
dusk skumring
sunrise solopgang
sunset solnedgang

Andre tidsrelaterede ord

now nu
then da
immediately eller straight away øjeblikkeligt eller med det samme
soon snart
earlier tidligere
later senere

Hyppighed

never aldrig
rarely sjældent
occasionally til tider
sometimes nogle gange
often eller frequently ofte eller tit
usually eller normally som regel eller normalt
always altid
every day eller daily hver dag eller daglig
every week eller weekly hver uge eller ugentlig
every month eller monthly hver måned eller månedlig
every year eller yearly hvert år eller årlig
sound

Der findes lyd til alle engelske gloser på denne side — bare klik på et ord for at høre det.

Mobil-app

Vores prisvindende engelske sætningsguide-app til Android indeholder over 6000 nyttige sætninger og ord med lyd.

Get it on Google Play