Geografiske betegnelser

Her er nogle engelske ord for forskellige geografiske elementer og andre udtryk, som relaterer til geografi.

Betegnelser inde i landet

countryside landet
hill bakke
mountain bjerg
valley dal
wood skov
forest skov
copse lund
field mark
meadow eng
plain slette
moor hede
bog mose
swamp sump
hedge hæk
path sti
fence hegn
wall mur
ditch grøft
gate låge
farm gård
bridge bro
desert ørken
glacier gletsjer
jungle jungle
rainforest regnskov
volcano vulkan
stream å
river flod
canal kanal
pond dam
lake
reservoir bassin
waterfall vandfald
well brønd
dam dæmning
power station kraftværk
wind farm vindmøllepark
mine mine
quarry stenbrud

Landbrugsudtryk

agriculture landbrug
barn lade
farmhouse hus
crop afgrøde
harvest høst
hay
wheat hvede
irrigation irrigation
livestock husdyr
to plough at pløje
to harvest at høste

Betegnelser ved kysten

ocean ocean
sea hav
coast eller shore kyst
beach strand
cliff skrænt
island ø
peninsula halvø
rock klippe
tide tidevand
wave bølge
pier mole
lighthouse fyrtårn
harbour havn
oil rig olieboreplatform

Andre nyttige ord

country på landet
city storby
town by
village landsby
eruption udbrud
earthquake jordskælv
tsunami tsunami
avalanche lavine
landslide jordskred
lava lava
capital city eller capital hovedstad
border grænse
national park nationalpark
North Pole Nordpolen
South Pole Sydpolen
Equator Ækvator
longitude længdegrad
latitude breddegrad
sea level havniveau
erosion erosion
pollution forurening
atmosphere atmosfære
environment miljø
population befolkning
famine hungersnød
fossil fuel fossilt brændstof
energy energi
unemployment arbejdsløshed
landscape landskab
literacy læsefærdighed
malnutrition underernæring
migration migration
radiation stråling
nuclear energy atomkraft
crater krater
sand dune klit
trade handel
urban urban
rural landlig
economy økonomi
poverty fattigdom
slum slum
life expectancy forventet levealder
sound

Der findes lyd til alle engelske gloser på denne side — bare klik på et ord for at høre det.

Mobil-app

Vores prisvindende engelske sætningsguide-app til Android indeholder over 6000 nyttige sætninger og ord med lyd.

Get it on Google Play

Støt vores arbejde

Hjælp os med at forbedre denne side ved at blive supporter på Patreon. Fordelene omfatter fjernelse af alle annoncer fra webstedet og adgang til Speak Languages Discord-kanalen.

Bliv tilhænger