Former og matematiske termer

Lær de engelske ord for almidelige former og matematiske udtryk, samt hvordan man udtrykker brøker.

Matematiske termer

addition sammenlægning
subtraction trække fra
multiplication gangestykke
division dele
to add at lægge til
to subtract eller to take away at trække fra
to multiply at gange
to divide at dividere
to calculate at beregne
total total
arithmetic regning, aritmetik
algebra algebra, bogstavregning
geometry geometri
calculus regnemetode
statistics statistik
integer helt tal
even number lige tal
odd number ulige tal
prime number primtal
fraction brøk
decimal decimal
decimal point komma (på engelsk bruges punktum)
percent procent
percentage procentdel
theorem læresætning
proof bevis
problem opgave
solution løsning
formula formel
equation ligning
graph graf
axis akse
average gennemsnit
correlation korrelation
probability sandsynlighed
dimensions dimensioner
area areal
circumference omkreds
diameter diameter
radius radius
length længde
height højde
width bredde
perimeter omkreds, ydergrænse
angle vinkel
right angle lige vinkel
line linje
straight line lige linje
curve kurve
parallel parallel
tangent tangent
volume rumfang

Form

circle cirkel
triangle trekant
square firkant
rectangle rektangel
pentagon femkant
hexagon sekskant
octagon ottekant
oval oval
star stjerne
polygon polygon
cone kegle
cube terning
cylinder cylinder
pyramid pyramide
sphere kugle, sfære

Brøker

1⁄2 1/2
1⁄3 1/3
1⁄4 1/4
1⁄5 1/5
1⁄6 1/6
2⁄3 2/3
3⁄4 3/4
1⁄8 1/8
1⁄10 1/10
1⁄100 1/100
1 1/4
1 1/2
1 3/4
2 1/4
2 1/2
2 3/4
3 1/4
3 1/2
3 3/4

At læse summer

plus plus
minus minus
times eller multiplied by gange
divided by divideret med
squared kvadreret
cubed i tredje
square root kvadratrod
equals er lig med
sound

Der findes lyd til alle engelske gloser på denne side — bare klik på et ord for at høre det.

Mobil-app

Vores prisvindende engelske sætningsguide-app til Android indeholder over 6000 nyttige sætninger og ord med lyd.

Get it on Google Play

Støt vores arbejde

Hjælp os med at forbedre denne side ved at blive supporter på Patreon. Fordelene omfatter fjernelse af alle annoncer fra webstedet og adgang til Speak Languages Discord-kanalen.

Bliv tilhænger