Bilisme

Her er nogle engelske ord om motorkøretøjer, inklusiv navnene på de forskellige typer køretøjer.

Veje

bypass omfartsvej
country lane landevej
dual carriageway vej med midterrabat
main road hovedvej
motorway motorvej
one-way street ensrettet vej
ring road ringvej
road vej
toll road betalingsvej

Vejbetegnelser

corner hjørne
crossroads kryds
kerb kantsten
fork forgrening af vejen
hard shoulder nødspor
junction frakørsel
lay-by resteplads
level crossing jernbaneoverskæring
pavement (amerikansk engelsk: sidewalk) fortov
pedestrian crossing fodgængerovergang
road sign vejskilt
roadside vejkant
roadworks vejarbejde
roundabout rundkørsel
services service
signpost skilt
speed limit fartgrænse
T-junction T-kryds
toll afgift (for vej el. bro)
traffic light lyskurve
turning sving

Problemer

accident ulykke
breakdown motorstop
breathalyser alkoholtester
jack donkraft
jump leads startkabel
flat tyre fladt dæk
fog tåge
icy road isglat
puncture punktering
speeding fine fartbøde
spray sprøjt
traffic jam bilkø
to crash at køre galt
to have an accident at være i en trafikulykke
to skid at skride ud
to stall at gå i stå
to swerve at køre i grøften

At lære at køre

driving instructor kørelærer
driving lesson køretime
driving licence kørekort
driving school køreskole
driving test køreprøve
learner driver elev på køreskole
to fail your driving test at dumpe køreprøven
to pass your driving test at bestå køreprøven

Parkering

car park parkeringsplads
disabled parking space handikap-parkeringsplads
multi-storey car park parkeringshus
to park at parkere
parking meter parkometer
parking space parkeringsbås
parking ticket parkeringsbøde
traffic warden parkeringsvagt

På benzintanken

car wash bilvask
diesel diesel
oil olie
petrol benzin
petrol pump benzinstander
petrol station benzinstation
unleaded blyfri

Typer af køretøj

bike (forkortelse for bicycle) cykel
camper van autocamper
bus bus
car bil
caravan campingvogn
coach rutebil
lorry lastvogn
minibus minibus
moped knallert
motorbike (forkortelse for motorcycle) motorcykel
scooter scooter
taxi taxa
tractor traktor
truck lastbil
van varevogn

Andre nyttige ord

car hire udlejning af biler
car keys bilnøgler
cyclist cyklist
driver chauffør
garage garage
mechanic mekanisk
insurance forsikring
passenger passager
pedestrian fodgænger
reverse gear bakgear
road map vejkort
second-hand brugt
speed fart
traffic trafik
tyre pressure dæktryk
vehicle køretøj
to accelerate at accelerere
to brake at bremse
to change gear at skifte gear
to drive at køre
to overtake at overhale
to reverse at bakke
to slow down at sætte farten ned
to speed up at sætte farten op
to steer at styre
sound

Der findes lyd til alle engelske gloser på denne side — bare klik på et ord for at høre det.

Mobil-app

Vores prisvindende engelske sætningsguide-app til Android indeholder over 6000 nyttige sætninger og ord med lyd.

Get it on Google Play

Støt vores arbejde

Hjælp os med at forbedre denne side ved at blive supporter på Patreon. Fordelene omfatter fjernelse af alle annoncer fra webstedet og adgang til Speak Languages Discord-kanalen.

Bliv tilhænger