Arbejde

Her er nogle engelske ord, som relaterer til arbejde.

At få et arbejde

ad eller advert (forkortelse for advertisement) annonce (reklame)
application form ansøgningsblanket
appointment aftale
CV (forkortelse for curriculum vitae) CV
job description jobbeskrivelse
interview jobsamtale
job offer eller offer of employment tilbud om ansættelse
qualifications kvalifikationer
to apply for a job at søge et job
to accept an offer at acceptere et tilbud
to reject an offer eller to turn down an offer at takke nej til et tilbud
to hire at ansætte
job job, stilling
career karriere
part-time deltid
full-time fuldtid
shift work skifteholdsarbejde
temporary midlertidig
contract kontrakt
permanent permanent
starting date startdato (første dag)
notice period opsigelsesperiode

Løn og goder

bonus bonus
car allowance bilgodtgørelse
company car firmabil
health insurance sygeforsikring
holiday pay feriepenge
holiday entitlement ferieret
maternity leave barsel
overtime overtid
paternity leave forældreorlov
part-time education deltidsuddannelse
pension scheme eller pension plan pensionsopsparing
promotion forfremmelse
salary løn
salary increase lønforhøjelse
sick pay sygepenge
staff restaurant medarbejderkantine
training scheme uddannelsesplan
travel expenses rejseudgifter
wages løn, hyre
working conditions arbejdsbetingelser
working hours arbejdstid

Arbejdertype

owner ejer
managing director administrerende direktør
director direktør
manager manager, bestyrer
boss chef, boss
colleague kollega
trainee elev, lærling
apprentice lærling
volunteer frivillig

At forlade jobbet

to fire at fyre
to get the sack at blive fyret (dagligt sprog)
to resign at træde af
to retire at gå på pension
leaving date fratrædelsesdag
redundant arbejdsløs
redundancy arbejdsløshed
redundancy pay arbejdsløshedsunderstøttelse
retirement age pensionsalder

Andre nyttige ord

apprenticeship læreplads
department afdeling
experience erfaring
factory fabrik
fire drill brandøvelse
health and safety sundhed og sikkerhed
internship praktik
meeting møde
office kontor
rate of pay lønningsniveau
reception reception
security sikkerhed
strike strejke
switchboard omstillingsbord
timekeeping tidtagning
trade union fagforening
training course oplæringskursus
work arbejde
work experience praktik
to go on strike at strejke
to be off sick at være sygemeldt
self-employed selvstændig
unemployed arbejdsløs
retired pensionist
sound

Der findes lyd til alle engelske gloser på denne side — bare klik på et ord for at høre det.

Mobil-app

Vores prisvindende engelske sætningsguide-app til Android indeholder over 6000 nyttige sætninger og ord med lyd.

Get it on Google Play

Støt vores arbejde

Hjælp os med at forbedre denne side ved at blive supporter på Patreon. Fordelene omfatter fjernelse af alle annoncer fra webstedet og adgang til Speak Languages Discord-kanalen.

Bliv tilhænger